SmartFTP 9.0.2444

SmartFTP 9.0.2444

SmartSoft Ltd. – Demo – Windows
ra khỏi 96 phiếu
4 Stars User Rating
SmartFTP là một FTP (File Transfer Protocol) client cho phép bạn chuyển các tập tin giữa các máy tính địa phương của bạn và máy chủ trên Internet. Với một cửa sổ XP giao diện và tính năng bao gồm SSL (Implicit/rõ ràng), FXP hỗ trợ, nhiều kết nối, hỗ trợ tường lửa Proxy, kéo và thả từ Explorer, và thư mục từ xa bộ nhớ đệm. SmartFTP là một khách hàng FTP miễn phí rắn không ngừng được cải thiện. Hãy SmartFTP cho một đi xe thử nghiệm vào ngày hôm nay và xem cho chính mình cho nhiều tính năng vượt trội của nó.
Với các tính năng cơ bản và nâng cao nhiều SmartFTP cũng cung cấp vận chuyển an toàn, đáng tin cậy và hiệu quả làm cho nó một công cụ mạnh mẽ.

Tổng quan

SmartFTP là một Demo phần mềm trong danh mục Mạng toàn cầu được phát triển bởi SmartSoft Ltd..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 251 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của SmartFTP là 9.0.2694.0 , phát hành vào ngày 21/08/2019. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 27/08/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 9.0.2693.0, được sử dụng bởi 25 % trong tất cả các cài đặt.

SmartFTP đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của SmartFTP đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho SmartFTP!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 251 UpdateStar có SmartFTP cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
SmartSoft Ltd.
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản